امروز: شنبه، سی ام تیر ۱۳۹۷

Sat, Jul 21, 2018 - ۸ ذو القعدة ۱۴۳۹

آغاز در قم ؛ پایان در اصفهان

برنامه کامل دیدارهای یاسین پیشرو در لیگ برتر فوتسال ۹۵

img-theme

به گزارش قم اسپورت، این برنامه از این قرار است:

هفته اول

پنجشنبه ۹۵/۰۵/۰۷ – ساعت ۱۸:۰۰

یاسین پیشروی قم – فرش آرا مشهد

هفته دوم

جمعه ۹۵/۰۵/۱۵ – ساعت ۱۸:۰۰

مقاومت البرز – یاسین پیشروی قم

هفته سوم

پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۱ – ساعت ۱۸:۰۰

یاسین پیشروی قم – شهید منصوری قرچک

هفته چهارم

سه شنبه ۹۵/۰۵/۲۶ – ساعت ۱۸:۰۰

شهروند ساری – یاسین پیشروی قم

هفته پنجم

یکشنبه ۹۵/۰۷/۲۵ – ساعت ۱۷:۰۰

یاسین پیشروی قم – آذرخش بندرعباس

هفته ششم

جمعه ۹۵/۰۷/۳۰ – ساعت ۱۷:۰۰

لبنیات ارژن شیراز –  یاسین پیشروی قم

هفته هفتم

پنجشنبه ۹۵/۰۸/۰۶ – ساعت ۱۷:۰۰

یاسین پیشروی قم – مس سونگون ورزقان

 هفته هشتم

چهارشنبه۹۵/۰۸/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰

دبیری تبریز – یاسین پیشروی قم

 هفته نهم

سه شنبه ۹۵/۰۸/۱۸ – ساعت ۱۷:۰۰

یاسین پیشروی قم – تاسیسات دریایی تهران

هفته دهم

یک شنبه ۹۵/۰۸/۲۳ – ساعت ۱۷:۰۰

میثاق تهران – یاسین پیشروی قم

هفته یازدهم

جمعه ۹۵/۰۸/۲۸ – ساعت ۱۷:۰۰

یاسین پیشروی قم –  ملی حفاری اهواز

هفته دوازدهم

جمعه ۹۵/۰۹/۰۵ – ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه – یاسین پیشروی قم

هفته سیزدهم

جمعه ۹۵/۰۹/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰

یاسین پیشروی قم – گیتی پسند اصفهان

برنامه نیم فصل دوم

هفته چهاردهم

پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۲ – ساعت ۱۶:۰۰

فرش آرا مشهد – یاسین پیشروی قم

هفته پانزدهم

پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – مقاومت البرز

هفته شانزدهم

چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰

شهید منصوری قرچک – یاسین پیشروی قم

هفته هفدهم

سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – شهروند ساری

هفته هجدهم

دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷ – ساعت ۱۶:۰۰

آذرخش بندرعباس – یاسین پیشروی قم

هفته نوزدهم

یکشنبه ۹۵/۱۱/۰۳ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – لبنیات ارژن شیراز

هفته بیستم

جمعه ۹۵/۱۱/۰۸ – ساعت ۱۶:۰۰

مس سونگون ورزقان – یاسین پیشروی قم

هفته بیست و یکم

جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – دبیری تبریز

هفته بیست و دوم

پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰

تاسیسات دریایی تهران – یاسین پیشروی قم

هفته بیست و سوم

پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۸ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – میثاق تهران

هفته بیست و چهارم

چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰

ملی حفاری اهواز – یاسین پیشروی قم

هفته بیست و پنجم

سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۰ – ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشروی قم – شهرداری ساوه

هفته بیست و ششم

دوشنبه ۹۵/۱۲/۱۶ – ساعت ۱۶:۰۰

گیتی پسند اصفهان – یاسین پیشروی قم