امروز: یکشنبه، بیست و ششم آذر ۱۳۹۶

Sun, Dec 17, 2017 - ۲۹ ربيع الأول ۱۴۳۹

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال

یاسین 3 تاسیسات دریایی 4

img-theme

 زننده گل های یاسین: فرهاد فرامرزی 2 گل و محب علیان

در روز اعتصاب 7 بازیکن یاسین، این تیم نمایشی فراتر از حد تصور برابر تاسیسات ارائه کرد. فلامرزی نیز با فرصت طلبی محض شایستگی های خود را به نمایش گذاشت صرف نظر از داستان اعتصاب در یاسین پیشرو، فوتسال قم امروز به ستاره های جوانش می بالد. نمایش شگفت انگیز آن ها برابر تاسیسات دریایی نشان داد جوانهای یاسین حرف های زیادی برای گفتن دارند. این عملکرد حیرت آور نباید پشت نتیجه نهایی و موضوع اعتصاب ، گم شده و نادیده گرفته شود.