امروز: پنج شنبه، بیست و هفتم مهر ۱۳۹۶

Thu, Oct 19, 2017 - ۲۹ محرم ۱۴۳۹

تیم فوتسال

تیم فوتسال یاسین پیشرو که به تازگی با مدیریت جدید کارش را در لیگ فوتسال آغاز کرده در اولین گام با نام جدید برابر صدرنشین بازی خواهد داشت.

جدول بازی ها